Norsk | English | Français

Rose

  Rose Esther   Fullt navn:
Rose Esther Francis

Fødselsdato:
10. april 1962

Mamma er alltid i vinden som lekekammerat for to aktive gutter, Sander og Steven. Når mamma får igjen pusten, er det nok å gjøre ellers med å holde et hjem i gang: Både Shanie og pappa krever sitt av oppmerksomhet...

Rose Esther er utdannet hjelpepleier, og liker å jobbe med mennesker, men har konsentrert innsatsen om familien siden tvillingene ble født for fire og et halvt år siden.

Tilbake

Opprettet 1999. Sist oppdatert 2002.
Copyright © 1995-2022 av John-Alex Berglund. Alle rettigheter forbeholdes.